Budynek administracyjno- biurowy w Tymbarku

Instalacja klimatyzacji i wentylacji

Data wykonania: Marzec 2017 r.
Zakres prac:
– montaż instalacji klimatyzacji VRF firmy „Panasonic”- 22 jednostki wewnętrzne i 2 jednostki zewnętrzne,
– montaż instalacji klimatyzacji typu split firmy „Panasonic”- 2 jednostki wewnętrzne i 1 jednostka zewnętrzna,
– montaż instalacji skroplin,
– montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
– wykonanie automatyki sterującej,
– serwisowanie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji.