Stacja elektroenergetyczna w Pelplinie

Instalacja klimatyzacji, wentylacji, wodociągowa, sanitarna oraz c.o.

Data wykonania: Kwiecień 2016 r.
Zakres prac:
– montaż dwóch systemu DVM firmy „Samsung” – 16 jednostek wewnętrznych oraz 2 jednostki zewnętrzne,
– montaż klimatyzatorów typu split- 14 jednostek wewnętrznych oraz 3 jednostki zewnętrzne,
– montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
– montaż klap przeciwpożarowych z siłownikami,
– montaż cokołów dachowych izolowanych,
– montaż systemu detekcji wodoru,
– serwisowanie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji,
– montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej,
– montaż wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z instalacją skroplinową,
– montaż grzejników elektrycznych, konwekcyjnych oraz promiennikowo-akumulacyjnych.