Stacja elektroenergetyczna w Płocku

Instalacja klimatyzacji, wentylacji, wodociągowa, sanitarna, c.o. oraz automatyka.

Data wykonania: październik 2015 r.
Zakres prac:
– montaż instalacji klimatyzacji precyzyjnej- 5 szt. urządzeń firmy „Montair”,
– montaż instalacji skroplin,
– montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
– wykonanie automatyki sterującej,
– serwisowanie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji,
– montaż instalacji wodociągowej,
– montaż kanalizacja sanitarnej,
– montaż grzejników granitowych.