Stacja elektroenergetyczna w Polkowicach

Instalacja klimatyzacji, wentylacji, wodociągowa, sanitarna oraz c.o.

Data wykonania: marzec 2017
Zakres prac:
– montaż instalacji klimatyzacji typu split firmy „Fujitsu”- 8 jednostek wewnętrznych oraz 2 jednostki zewnętrzne,
– montaż szaf klimatyzacji precyzyjnej firmy „ Schneider” – 2 szt.,
– montaż instalacji skroplin,
– montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
– montaż instalacji wentylacji awaryjnej do usuwania gazu SF6 i wodoru,
– montaż instalacji wodociągowej,
– montaż kanalizacji sanitarnej,
– montaż grzejników elektrycznych,
– serwisowanie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji.