Stacja elektroenergetyczna w Skawinie

Instalacja klimatyzacji, wentylacji, c.o. oraz automatyki.

Data wykonania: Lipiec 2016 r.

Zakres prac:
– montaż szaf klimatyzacji precyzyjnej firmy „HiRef”- 4 szt.,
– montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
– montaż instalacji wentylacji awaryjnej do usuwania gazu SF6 i wodoru,
– montaż klap przeciwpożarowych z siłownikami,
– wykonanie automatyki sterującej,
– serwisowanie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji,
– montaż grzejników elektrycznych.